Licencja UAVO

Co daje świadectwo kwalifikacji UAVO - tzw. licencja na drona

Możliwość wykonywania lotów komercyjnych dronami – czyli zarabiania pieniędzy. A właściwie możliwość wykonywania lotów innych niż sportowe lub rekreacyjne bo tak sformułowany jest jeden z punktów ustawy Prawo Lotnicze. Oznacza to, że jeśli wykonujesz loty: doświadczalne, pokazowe, zarobkowe to musisz posiadać świadectwo kwalifikacji. Wymóg ten zapisany jest w art. 95a ustawy Prawo Lotnicze.
Możliwość wykonywania lotów w terenie zabudowanym dronami, których masa przekracza 600 gram. Wykonywanie lotów VLOS regulowane jest dwoma załącznikami rozporządzenia do art. 33 ust 2 i 4 do ustawy Prawo Lotnicze. Załącznik 6 dotyczy wykonywania lotów rekreacyjnych i sportowych przez osoby nieposiadające św. Kwalifikacji a załącznik 6a dotyczy wykonywania lotów innych niż sportowe lub rekreacyjne – czyli np. loty zarobkowe. W załączniku 6 ( loty bez św. kwalifikacji) napisano, że jeżeli waga Twojego drona lub modelu przekracza 600g powinieneś trzymać się następujących zasad:
zachowaj odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu (możesz latać w mieście, jeżeli znajdziesz odpowiednio dużo wolnego miejsca);
zachowaj odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów lub obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą (nie powinieneś latać bezpośrednio nad ludźmi);

Jeśli posiadasz św. Kwalifikacji i wykonujesz lot inny niż sportowy lub rekreacyjny to wtedy obowiązuje się załącznik 6a, który nakazuje utrzymanie BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI statków powietrznych, zabudowy, zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów i obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą. Bezpieczna odległość nie jest określona przez przepisy w metrach. Jako operator decydujesz jakiej odległości potrzebujesz aby sprzętem którym latasz nie wyrządzić nikomu krzywdy.

3. Wiedza na temat prawa lotniczego, struktury przestrzeni powietrznej oraz zasad panujących w ruchu lotniczym. W Polsce mamy 15 portów lotniczych oraz kilkadziesiąt lotnisk aeroklubowych. Większość z nich otoczona jest strefami sięgającymi nawet kilkunastu kilometrów od granicy lotniska. Dodatkowo Polska poszatkowana jest drogami dla lotnictwa wojskowego MRT, strefami ćwiczeń EA, strefami zakazu lotów EPP, strefami ograniczeń EPR, strefami niebezpiecznymi nad poligonami EPD. Latanie w tych strukturach często wymaga zgody organu zarządzającego daną strefą a w niektórych przypadkach loty dronami są zakazane. Zdarza się, że przestrzeń powietrzna jest całkowicie zamknięta dla ruchu statków powietrznych – dzieje się tak np. podczas ważnych imprez (Światowe Dni Młodzieży, Szczyt NATO, duże imprezy masowe) wtedy nikt bez zgody odpowiednich organów pańśtwowych nie może wykonywać lotów, nawet drony. Wiedza zdobyta podczas kursu może okazać się bardzo przydatna a czasami może uratować Cię przed poważnymi problemami związanymi z łamaniem przepisów prawa lotniczego za co grozi nawet 5 lat więzienia.

4. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szkolenia prowadzone są zgodnie z wzorcowym programem szkolenia opracowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Program ten zakłada naukę manewrów podstawowych (start, lądowanie, zakręty, zmiana prędkości, wysokości) oraz naukę pilotowania w sytuacjach awaryjnych np. przy utracie sygnału GPS, zaniku kontroli nad dronem, utraty drona z pola widzenia itd.. Ośrodki dysponują symulatorami gdzie w warunkach wirtualnych można przećwiczyć wiele niebezpiecznych sytuacji bez narażania sprzętu i ludzi a podczas samego szkolenia kursant doskonali swoje nawyki pod okiem instruktora. Wyuczone ruchy pozwalają na znacznie szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych a oswojenie się z sytuacjami awaryjnymi pod okiem instruktora zmniejsza stres gdy awaria faktycznie się przytrafi. Wszystko to sprawia, że macie znacznie większe szanse na uratowanie drona a może i uniknięcie poważniejszego wypadku, w którym mogliby ucierpieć ludzie.

5. Posiadacze św. Kwalifikacji zyskują również możliwość obsługi większych i lepiej płatnych zleceń. Każda licząca się firma wymaga aby usługi świadczone na jej rzecz były wykonywane zgodnie z prawem. Często w przetargach można spotkać zapisy, które narzucają na operatorze drona obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji. Świadomość rośnie również wśród klientów indywidualnych, którzy wolą zapłacić nieco więcej za realizację usługi osobie wykorzystującej drona w sposób legalny niż martwić się czy ich film z wesela nie stanie się dowodem sądowym w sprawie o naruszenie przepisów lotniczych.

 

Podsumowując – świadectwo kwalifikacji UAVO to nie tylko wymóg formalny dla osób chcących zarabiać latając dronem ale również możliwość swobodnego latania w terenie zabudowanym, poczucie bezpieczeństwa wynikające z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz większa ilość zleceń dla posiadacza uprawnień wnikająca z możliwości startu w przetargach i obsługi klientów stawiających na bezpieczeństwo.

pixel