FAQ Typhoon H

FAQ_Troubleshooting_Typhoon_H


Dron nie chce się uzbroić – wirniki nie kręcą się:


Brak połączenia między dronem i aparaturą – brak obrazu z kamery -> Dlaczego mój Typhoon H nie chce wystartować?

 


Dron źle reaguje na ruch drążków / przełączników aparatury:


Nie skalibrowane drążki, przełączniki i regulatory aparatury -> Jak skalibrować aparaturę ST16?

 


Problemy z komunikacją z dronem:


Brak połączenia między dronem i aparaturą – brak obrazu z kamery -> Jak zbindować drona Typhoon H z aparaturą ST16?

Nie działają lub źle działają drążki / przełączniki / regulatory -> Reset aparatury ST16 do ustawień fabrycznych

Nieaktualny firmware - > Jak zaktualizować firmware drona Typhoon H i apartury ST16?

Często wyświetlana informacja o utracie połączenia -> Co zrobić z informacją o utracie połączenia?

 


Aparatura naziemna nie działa właściwie:


Nie skalibrowane drążki i przełączniki aparatury -> Jak skalibrować aparaturę ST16?

Aparatura działa powolnie lub z opóźnieniami -> Reset aparatury ST16 do ustawień fabrycznych

Nieaktualny firmware -> Jak zaktualizować firmware drona Typhoon H i apartury ST16?

 


Brak lub niska jakość transmitowanego obrazu:


Nieaktualny firmware -> Jak zaktualizować firmware drona Typhoon H i apartury ST16?

Kamera nie jest zbindowana z aparaturą -> Dlaczego na mojej aparaturze nie pojawia się obraz z kamery?

Wymagany reset fabryczny kamery -> Jak zresetować kamerę C23 do ustawień fabrycznych?

 


Niska jakość rejestrowanych zdjęć / filmów:


Wymagany reset fabryczny kamery -> Jak zresetować kamerę C23 do ustawień fabrycznych?

 


Dron wydaje dźwięki ostrzegawcze:


Wychylony drążek -> Co zrobić z sygnalizowanym błędem wychylenia drążka?

 


Czynności obsługowe:


Jak zgrać logi? -> Jak mogę pobrać logi z mojego Typhoona H?

Jak zainstalować program na PC? -> Jak zainstalować program GUI dla Typhoon H?

Jak bezpiecznie używać akumulatory litowo-polimerowe? -> Instrukcja użytkowania akumulatorów

Jak ściągnąć mapy offline? -> Instrukcja pobierania map offline

Typhoon H w trybie Team Mode? -> Jak zbindować drona Typhoon H z dwoma aparaturami ST16?

 

 


 

Dlaczego mój Typhoon H nie chce wystartować?

Uwaga, próby sprawności drona należy wykonywać BEZ ZAINSTALOWANYCH ŚMIGIEŁ (uzbrojenie silników np. w pomieszczeniu).

Uwaga, uruchomienie silników bez śmigieł, a szczególnie rozkręcenie ich na wyższe obroty bez śmigieł może spowodować, że niektóre ramiona wpadną w oscylację, zaczną wibrować, wydawać niepokojący dźwięk, a na aparaturze może pojawić się komunikat o błędzie silnika (patrz komunikat o błędzie "motor error"). Jest to normalny symptom w sytuacji gdy uruchamiamy silniki BEZ OBCIĄŻENIA (bez śmigieł). Nie świadczy to o wadzie drona. Aby sprawdzić drona bez śmigieł wystarczy uzbroić silniki, nie trzeba poruszać drążkami.

1. Dron w trybach lotu wymagających sygnału GPS może nie chcieć uzbroić silników w sytuacji, kiedy nie ma odpowiedniego sygnału GPS. Proszę zwrócić uwagę, czy status GPS jest "READY".
2. Jeśli dron znajduje się w pomieszczeniu i przed 5 minut od włączenia nadal nie pokazuje statusu GPS "READY", można wyłączyć GPS (setting/calibration -> GPS) i spróbować wtedy.
3. Dron nie uzbroi silników, jeśli znajduje się w No Fly Zone (obszarze okołolotniskowym rozciągającym się na promieniu 6km od lotnisk). Dron zakomunikuje, że znajduje się w No Fly Zone poprzez komunikat na ekranie aparatury, oraz biało-czerwone mruganie diody statusu z tyłu drona.
4. Jeśli dron uzbraja silniki, ma zainstalowane śmigła ale nie chce się wznieść w górę mimo odchylenia lewego drążka do przodu, wówczas należy sprawdzić, czy potencjometr K3 (suwak "królik/żółw" znajdujący się po prawej stronie aparatury) nie znajdował się w pozycji "żółw".  Należy przesunąć suwak w stronę "królika" i spróbować ponownie. Rekomenduje się by oderwanie od ziemi wykonać raczej dynamicznie.

 

Jak mogę skalibrować aparaturę ST16?

Proszę zwrócić uwagę by przed kalibracją wszystkie potencjometry (pokrętła) były w pozycji środkowej (niedochowanie tego warunku spowoduje nieprawidłowe działanie potencjometrów, tzn. potencjometr będzie działał tylko w połowie zakresu). Instruktaż kalibracji: https://www.youtube.com/watch?v=k9_ETwSl31A&feature=youtu.be

Jak zbindować drona Typhoon H z aparaturą ST16?

1. Należy włączyć aparaturę, drona jeszcze zostawić wyłączonego. Na głównym ekranie należy kliknąc "Model Select". Następnie kliknąć New Model i Create Model. Po prawej stronie w sekcji "Type" wybrać Typhooh H, na dole wpisać nazwę nowego profilu (obojętnie jaką, ale inną od już istniejących profili). Następnie kliknąć "Save". Po powrocie do menu "Model Select" należy kliknąć nowo stworzony model (profil), aby był zaznaczony na niebiesko (to oznacza, że ten profil jest aktywny). Strzałką powrotu wrócić do menu głównego.
2.  Włączyć drona, przechylić go dwa razy do przodu o 45 stopni aby wszedł w tryb bindowania. Poprawne przejście do trybu bindowania sygnalizowane jest szybkim mruganiem na pomarańczowo w tylnym panelu LED na kadłubie drona.
3.  Na głównym ekranie aparatury wejść w "system settings" i w zakładce bind klikać co chwilę "Refresh" aż pod Aircraft Model i Camera pokażą się opcje do wyboru (pod model pojawi się biały napis np. "SR24S_52684v1.07" a pod Camera pojawi się biały napis np. "CGO3P_C20C54"). Biały napis w Państwa dronie będzie się nieznacznie różnić, gdyż jest to indywidualny numer danego egzemplarza. Kamera zwykle pojawia się później, ponieważ jej procesy inicjalizacji trwają dłużej.
4. Zaznaczyć na niebiesko oba białe napisy i kliknąć bind. Jeśli zniknie pomarańczowy napis "not connected" a zamiast niego na pomarańczowo pojawi się numer wcześniej wyświetlony jako biały, to oznacza to poprawne zbindowanie. W przypadku niepowodzenia czynność należu powtórzyć - może zdarzyć się, że zbinduje się tylko jedna z tych dwóch rzeczy, wówczas należy po prostu spróbować ponownie zbindować tylko niezbindowany element. Kamera będzie wymagała wpisania hasła: 1234567890
5. Pojawienie się komunikatu "Connection Established" oznacza poprawne zbindowanie. Dron i kamera teraz powinny automatycznie łączyć się z aparaturą

 

Reset aparatury ST16 do ustawień fabrycznych

1. Przygotować aparaturę ST16. Akumulator aparatury powinien być naładowany przynajmniej w 50%
2. Uruchomić aparaturę i za pomocą przycisku "wstecz" (lub przycisku PAD w ST16 do H480) wyjść z aplikacji
3. Odnaleźć w menu Androida ikonę "Settings"
4. W sekcji "Personal" kliknąć "Backup & Reset", następnie "Factory Data Reset", następnie potwierdzić klikając "Reset tablet"
5. Reset może zająć kilka do kilkunastu minut.

 

Jak zaktualizować firmware drona Typhoon H i apartury ST16?

Update Typhoon H:

1.  Należy wejść na stronę yuneec.com -> support -> Pod downloads znaleźć Typhoon H a pod nim link "Firmware". 
2. Z tabeli TYPHOON H (a więc oprogramowanie dla drona) Ściągnąć Europe only version (jeśli jest wybór). Następnie, po kliknięciu "DETAILS", ukażą się szczegółowe informacje na temat danego firmware'u. W sekcji "VERSION" znajdują się numery poszczególnych części firmware'u. Należy je zapisać do późniejszego wglądu. 
3. Sformatować kartę pamięci microSD w celu nagrania na nią nowego firmware'u
4. Na czystą kartę nagrać plik firmware'u
5. Kartę włożyć do slotu w kamerze (kamera musi byc podłączona do drona, ale dron na razie powinien być wyłączony)
6. Włączyć aparaturę, a po chwili włączyć drona, poczekać aż się połączą
7. W aparaturze wejść w: system settings -> about controller -> zanotować obecną wersję firmware'u drona i aparatury -> kliknąć update przy TYPHOON H
8. Teraz aparatura rozpakuje pliki i zacznie aktualizację
9. Na koniec aparatura poprosi o restart drona. Wyłączyć, odczekać ok. 5 sekund i włączyć. Kliknąć na aparaturze strzałkę w tył aby wrócić do głównego ekranu, poczekać na połączenie.
10. Wejść na aparaturze w system settings -> about controller -> sprawdzić czy wgrany został nowy firmware, porównując numery z tymi uzyskanymi ze strony producenta (patrz p. 1).

Update ST16:

Kroki 1. i 2. jak wyżej, ale ściągnąć plik dla ST16 (ma ok. 400 MB)

1. Aparaturę należy podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Po włączeniu aparatury ukaże się ona w komputerze jako pamięć zewnętrzna. Należy skopiować plik firmware'u do głównej lokalizacji (czyli nie do żadnych folderów).
2. Po zakończeniu kopiowania pliku, odłączyć bezpiecznie aparaturę od komputera
3. Uruchomić ponownie aparaturę (wyłączyć i włączyć).
4. W aparaturze wejść w: system settings -> about controller -> zanotować obecną wersję firmware'u drona i aparatury -> kliknąć update przy ST16 
5. Teraz aparatura rozpakuje pliki i zacznie aktualizację i uruchomi się ponownie, zaktualizuje system android i uruchomi się ponownie jeszcze raz.
6. Na ekranie pojawi się wybór języka - wybrać angielski
7. Wszystkie wcześniejsze konfiguracje zostały usunięte, więc konieczne jest ponowne zbindowanie. W głównym menu należy kliknąc "Model Select" i wybrać Typhoon H"
8. Włączyć drona, przechylić go dwa razy do przodu o 45 stopni aby wszedł w tryb bindowania. Poprawne przejście do trybu bindowania sygnalizowane jest szybkim mruganiem na pomarańczowo w tylnym panelu LED na kadłubie drona.
9. Na głównym ekranie aparatury wejść w system settings i w zakładce bind klikać co chwilę "Refresh" aż pod Aircraft Model i Camera pokażą się opcje do wyboru (pod model pojawi się biały napis np. "SR24S_52684v1.07" a pod Camera pojawi się biały napis np. "CGO3P_C20C54"). Biały napis w Państwa dronie będzie się nieznacznie różnić, gdyż jest to indywidualny numer danego egzemplarza.
10. Zaznaczyć na niebiesko oba białe napisy i kliknąć bind. Jeśli zniknie pomarańczowy napis "not connected", oznacza to poprawne zbindowanie. Należy powtórzyć w przypadku niepowodzenia - może zdarzyć się, że zbinduje się tylko jedna z tych dwóch rzeczy, wówczas należy po prostu spróbować ponownie zbindować tylko niezbindowany element. Kamera będzie wymagała wpisania hasła: 1234567890
11. Pojawienie się komunikatu "Connection Established" oznacza poprawne zbindowanie.
12. Wejść na aparaturze w system settings -> about controller -> sprawdzić czy wgrany został nowy firmware, porównując numery z tymi uzyskanymi ze strony producenta (patrz p. 2).

Dron jest gotowy do użytkowania. Przed lotem proszę dokonać kalibracji kompasu.

 

Co zrobić z informacją o utracie połączenia?

Jeśli na aparaturze ST16S często pojawiają się komunikaty o utracie połączenia, a mimo to dronem da się sterować, to należy dokonać aktualizacji firmware'u.

 

Jak zresetować kamerę C23 do ustawień fabrycznych?

1. Przygotować drona z akumulatorem, oraz kamerę. Kamera ma być zamontowana na dronie.

2. Włączyć drona, a następnie ustawić go tak, by mieć wygodny dostęp do gimbala (np. opartego o przednie ramiona). Poczekać aż na diodzie statusu kamery pojawi się zielona dioda.

3. Podnieść klapkę osłony slotu karty micro SD. Odnaleźć przycisk resetu. Znajduje się on w małym, okrągłym otworze. Pod klapką karty znajdują się dwa takie otwory. Należy użyć tego, który znajduje się bliżej boku kamery. Przygotować cienkie narzędzie, którym będzie można wcisnąć przycisk.

4. Cienkim narzędziem wcisnąć i trzymać przycisk resetu przez około 30 s. Kamera powinna w tym czasie rozpocząć reset. Rozpoznamy to po tym, że dioda kamery przestanie świecić na zielono.

5. Po resecie należy sprawdzić w aplikacji Update Pilot czy pojawiła się możliwość aktualizacji (w niektórych przypadkach reset może przywrócić starą wersję firmware'u). Jeśli są dostępne aktualizacje, należy je zainstalować. Po zakończonej instalacji uruchomić sprzęt ponownie i ponownie sprawdzić dostępność aktualizacji. Jeśli wszystko wyświetla się na zielono, to znaczy, że aktualizacja zakończyła się powodzeniem.

 

Co zrobić z sygnalizowanym błędem wychylenia drążka?

Dron po włączeniu i połączeniu z aparaturą wydaje z siebie ciągły dźwięk. Jest to dźwięk pulsujący z częstotliwością przypominającą karabin maszynowy - ten dźwięk sygnalizuje wychylenie prawego drążka. Jego funkcją jest ostrzeżenie użytkownika o wychyleniu drążka, w celu uniknięcia sytuacji, w której operator w momencie oderwania się od ziemi nieumyślnie skieruje drona w jakimś kierunku, narażając go na przewrócenie się przed lub w trakcie poderwania go do lotu.
Należy upewnić się, że żaden przedmiot taki jak rękaw, szelki aparatury itp. nie dotyka drążka powodując jego wychylenie. Jeśli nic nie dotyka drążka i fizycznie znajduje się on w centralnej pozycji, a dźwięk utrzymuje się, wówczas należy sprawdzić Hardware Monitor, który obrazuje odczyt pozycji drążków. Z głównego ekranu ST16 należy wejść w System Settings -> Hardware monitor. Poprawnie działające drążki centrują swoje wychylenia w samym środku, działają w pełnym zakresie wychyleń, a ich ruchy są odczytywane natychmiast, bez jakichkolwiek opóźnień. Jeśli tak nie jest, to może być konieczna kalibracja aparatury.

 

Jak mogę pobrać logi z mojego Typhoona H?

Aby odnaleźć logi z Typhoona H należy wykonać następujące kroki:
1. Włączyć aparaturę ST16.
2. Podłączyć ją do komputera za pomocą kabla USB.
3. Aparatura powinna zostać rozpoznana jako pamięć zewnętrzna. Należy ją otworzyć i odnaleźć folder FlightLog. Zawiera on kilka podfolderów. Nie należy kopiować podfolderów tylko cały folder FlightLog, z całą zawartością.

 

Jak zainstalować program GUI dla Typhoon H?

1.  Ze strony yuneec.com -> support -> downloads -> Typhoon H -> Software (GUI) należy ściągnąć program Typhoon H GUI (Typhoon H Software for Windows).
2. Zainstalować ściągnięty program i włączyć go.
3. Włącz Typhoona H.
4. Podłącz włączonego drona kablem do gniazda USB w komputerze. Wejście na kabel micro USB znajduje się na spodzie kadłuba drona, po jego lewej stronie.
5. Program powinien automatycznie wykryć drona, a w zakładce Sensor Information powinny się pokazać informacje na jego temat, m. in. poziom naładowania baterii.

 

Wyłączanie ograniczeń No fly zone

1. Należy ściągnąć i uważnie zapoznać się z treścią dokumentu: [Kliknij aby pobrać]. W dokumencie tym użytkownik pisemnie i zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania lokalnych przepisów lotniczych, szczególnie tych dotyczących stref kontrolowanych dostępnych dla dronów i zwalnia firmę Yuneec Europe GmbH z odpowiedzialności za wszelkie działania dronem w lokalnej przestrzeni powietrznej.

2. Ww. dokument następnie należy zeskanować.

3. Należy wejść na stronę internetową rma.yuneec.de i wypełnić zgłoszenie serwisowe, a w polu "error description" należy wpisać "Please remove NFZ. Letter of acceptance is attached.". Na końcu formularza jest pole "Image", służące do załączenia plików do zgłoszenia (graficznych i innych). Należy załączyć skan dokumentu z p. 2

4. Po wysłaniu wniosku na podany adres email powinno przyjść automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a później, w czasie 24 do 48 h Yuneec Europe przydzieli numer sprawy (numer RMA).

5. Drona wraz z aparaturą sterującą należy bezpiecznie zapakować (nie załączać ładowarek, zasilaczy ani żadnych innych dodatkowych akcesoriów; Kamera również jest zbędna) i wysłać na adres:

Yuneec Europe GmbH,
Technical Service Department
Nikolaus-Oto-Strasse 4,
24568 Kaltenkirchen,
Germany

6. Yuneec Europe wykonuje usługę usunięcia NFZ odpłatnie. Czas oczekiwania w wysokim sezonie (ciepłe miesiące letnie) może wynieść do kilku tygodni.

7. W razie wątpliwości należy kontaktować się z producentem pod adresem eucs@yuneec.com (obsługa anglo- i niemieckojęzyczna).

 

Instrukcja użytkowania akumulatorów

Większość dronów jest zasilana akumulatorami litowo-polimerowymi. Akumulatory te tracą swoje parametry jeśli nie są odpowiednio użytkowane i przechowywane. Co więcej, w skrajnych przypadkach nieprawidłowego traktowania akumulatory Li-Po mogą grozić wybuchem lub pożarem. Dlatego użytkownik musi znać zasady ich użytkowania. Akumulatory składają się z kilku cel. Ilość cel opisana jest na obudowie akumulatora i/lub opisana w instrukcji/specyfikacji technicznej. Przykładowo 2S to akumulator dwucelowy, 3S to akumulator trzycelowy itd. Ilość cel definiuje użyteczny zakres napięć akumulatora. Należy wiedzieć jakie akumulator ma napięcie maksymalne, minimalne, oraz napięcie przechowywania. Akumulator Li-Po nie powinien być przechowywany dłużej niż 2 tygodnie w stanie naładowanym lub rozładowanym, ponieważ prowadzi to do puchnięcia i utraty parametrów. Do dłuższego przechowywania akumulator powinien być doprowadzony do napięcia 3,8V na celę (tzw. Storage). Napięcie maksymalne standardowej celi Li-Po to 4,2V, a minimalne (uznawane za rozładowany akumulator) to 3,5V. Rozładowanie akumulatora poniżej minimalnego napięcia może być szkodliwe dla akumulatora. Napięcia cel sumują się:

Ilość cel

2 S

3 S

4 S

5 S

6 S

Rozładowanie krytyczne

6,6 V

9,9 V

13,2 V

16,5 V

19,8 V

Rozładowany

7 V

10,5 V

14 V

17,5 V

21 V

Storage

7,6 V

11,4 V

15,2 V

19 V

22,8 V

Naładowany

8,4 V

12,6 V

16,8 V

21 V

25,2 V

Uwaga! Akumulatory LiPo HV (wysokonapięciowe) mogą być ładowane do 4,35 V na celę i ich napięcia storage (3,85 V/cela) i naładowania są odpowiednio wyższe.

Ten typ akumulatora występuje m.in. w Yuneec H520, H Plus.

Akumulatory cechują się swoistą bezwładnością napięciową. Gdy są ładowane, ich napięcie jest zawyżone, a gdy są rozładowywane (pod obciążeniem, np w locie) napięcie jest zaniżone. Oznacza to, że akumulator, który w locie osiągnął 3,5V na celę po wylądowaniu zwiększy swoje napięcie (np. do około 3,7 V na celę). UWAGA!! TAKI AKUMULATOR NADAL JEST ROZŁADOWANY I NIE WOLNO JUŻ NA NIM LATAĆ! Ponadto, im większy pobór prądu tym głębszy będzie ten efekt! Można zatem zaobserwować, że akumulator, który w zawisie będzie miał np. 4V na celę nagle obniży napięcie do np. 3,7 V na celę gdy każemy mu się ostro wznosić lub przyspieszać. Po powrocie do zawisu napięcie akumulatora podskoczy do góry (ponieważ nie będzie już tak obciążony).

UWAGA! Im bardziej rozładowany będzie akumulator, tym SZYBCIEJ będzie spadać jego napięcie! To krytycznie ważne, ponieważ po przekroczeniu bariery 3,5V na celę napięcie może spadać dużo szybciej niż wcześniej. Ryzykujemy w takiej sytuacji nagłą utratę napięcia i upadek drona!
Nie należy latać na akumulatorze, który był już używany, a nie został ponownie naładowany. Rozpoczęcie lotu dronem z akumulatorem o napięciu 3,8V na celę lub niższym jest ryzykowne i może stanowić podstawę do odrzucenia gwarancji.

 

Jak zbindować drona Typhoon H z dwoma aparaturami ST16?

Przed rozpoczęciem:
Aparatura, która jest normalnie używana do sterowania dronem (w trybie na jedną aparaturę) nazywana jest w tej instrukcji aparaturą oryginalną. Druga aparatura będzie nazywana aparaturą nową. Oryginalna aparatura powinna być początkowo zbindowana z dronem i kamerą, tzn. powinna mieć ustawiony standardowy model (zwany też profilem, wybierany z menu "model select", na którym aparatura łączy się z zarówno z dronem jak i kamerą). Nowa aparatura powinna mieć nowy model/profil, niezbindowany z żadnym urządzeniem. Aby taki profil stworzyć, należy wejść w "Model Select", kliknąć "New Model"->"Create Model", nadać mu nazwę w polu "Please input name" (może to być np. nazwa "TYPHOON H DRUGA APARATURA", a w polu "Type" wybrać Typhoon H.

1. Włączyć obie aparatury, następnie włączyć drona. Poczekać aż inicjalizacja się zakończy i aż dron i kamera połączą się z oryginalna aparaturą.
2. W nowej aparaturze wejsć w menu Model Select, wybrać wcześniej założony profil (np. TYPHOON H DRUGA APARATURA". Klikać OK na pojawiających się ostrzeżeniach. Po włączeniu tego profilu wrócić do ekranu głównego.
3. W nowej aparaturze kliknąć "System settings". Pierwszy ekran jaki się pojawi to ekran bindowania - tak zostawić tę aparaturę
4. Na oryginalnej aparaturze kliknąć ikonę trybiku w prawej dolnej części ekranu i w menu, które się pojawi, przełączyć z "single mode" na "team mode". Dron powinien wejść w tryb bindowania, co zostanie zasygnalizowane zmianą sposobu mrugania tylnej diody na dronie oraz dźwiękiem.
Na nowej aparaturze kliknąć "refresh". W rubryce "model" pojawi się biały napis "SR24_XXXXX", należy go kliknąć. W rubryce "camera" pojawi się biały napis "CGO 3P_XXXXX" - należy go kliknąć. Następnie kliknąć przycisk BIND. Jeśli pojawi się zapytanie o hasło, należy wpisać 1234567890 i kliknąć OK.
Kliknąć "Camera Select" i wybrać CGO3 PRO i kliknąć "select". Kliknąć OK jeśli pojawią się ostrzeżenia.
wrócić do ekranu głównego. Urządzenie powinno wydać z siebie dwa długie dźwięki, co oznacza, że bindowanie zakończyło się powodzeniem.

UWAGA: po wykonaniu tych czynności oryginalna aparatura steruje kamerą, a nowa aparatura steruje dronem.

UWAGA2: W tym trybie nowa aparatura nie może sterować gimbalem.

Aby powrócić do trybu pojedynczej aparatury:

1. Na oryginalnej aparaturze kliknąć ikonę trybiku w prawym dolnym rogu ekranu i przełączyć z "team mode" na "single mode".
2. Po chwili dioda z tyłu drona zacznie mrugać, co oznacza wejście w tryb bindowania.
3.  Po kilku sekundach dron powinien automatycznie połączyć się z aparaturą. Dwa długie dźwięki sygnalizują udane bindowanie.

pixel